Blogger
Flickr
Cím: 1225 Budapest, Őszirózsa u. 4. | E-mail: mail@karabiner.hu | Telefon/Fax/Üzenetrögzítő: +36-1/207-1898

Szolgáltatásaink

Vállaljuk kiürítési számítások készítését, rövid határidőre is!

Vegye igénybe szolgáltatásainkat! Forduljon hozzánk bizalommal!

A vállalkozók, gazdasági társaságok, állami vagy önkormányzati intézmények a tűzvédelemmel és a munkavédelemmel kapcsolatos kötelezettségeik végrehajtására igénybe vehetik cégünket, hogy eseti megbízás alapján naprakészen elkészítsük tűz-és munkavédelmi dokumentumaikat, valamint elvégezzük az ezzel kapcsolatos aktuális feladatokat, pédául a munkahelyi és kémiai kockázatok értékelését.

Ha a Megbízó igényli, illetve ha a jogszabályok tűz- és munkavédelmi szakember állandó foglalkoztatását írják elő számára, folyamatos, havi átalánydíjas megbízási szerződés megkötésével tehet eleget ennek a kötelezettségének.

Megkeresésükre helyszíni tájékozódás, illetve részletes információk alapján tudunk az igényelt szolgáltatás elvégzésére vonatkozó részletes árajánlatot adni.

Tűzvédelem

A megelőző tűzvédelemmel kapcsolatos előírások teljesítésére vállaljuk a Megbízó személyére és szervezetére, tevékenységére, székhelyére, telephelyére vonatkozóan:

 • a Megbízó Tűzvédelmi Szabályzatának kidolgozását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését;
 • a Megbízó székhelyének, telephelyének tűzveszélyességi osztályba sorolását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését;
 • a Megbízó Tűzriadó Tervének (rajzos mellékleteivel együtt) kidolgozását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését;
 • a Megbízó alkalmazásában álló munkavállalók előzetes és ismétlődő tűzvédelmi oktatásának megtartását, az oktatás dokumentálását;
 • a tűzvédelmi oktatási ismeretanyagok összeállítását;
 • a tűzveszélyes munka végzése feltételeinek meghatározását;
 • a tűzveszélyes anyagok tárolásának folyamatos ellenőrzését;
 • tűzvédelmi szemlék keretében a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban foglaltak végrehajtásának ellenőrzését, a szemlék jegyzőkönyvének elkészítését;
 • a villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata érvényességének, tartalmának ellenőrzését, a felülvizsgálat elvégeztetését;
 • a villámvédelmi berendezések szabványossági felülvizsgálata érvényességének, tartalmának ellenőrzését, a felülvizsgálat elvégeztetését;
 • a tűzoltó eszközök és készülékek felülvizsgálata érvényességének figyelemmel kísérését, a felülvizsgálat elvégeztetését;
 • a beépített tűzjelző- és/vagy oltóberendezések létesítésével, ellenőrzésével, karbantartásával kapcsolatos tanácsadást;
 • tűzvédelmi szakvizsgáztatást, továbbképzést az alábbi munkakörökre:

a.) hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők részére;

b.) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők részére;

c.) propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők, továbbá azon propán-bután gáz üzemű targoncák kezelői, akik a targonca üzemanyag palackjának (tartályának) cseréjét is végzik;

d.) üzemanyagtöltő állomások üzemviteli dolgozói részére;

e.) tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát végzők részére;

 • a tűzvédelmi előírások változásának figyelemmel kísérését, javaslattételt a szükséges intézkedésekre;
 • a megelőző tűzvédelemmel kapcsolatos ügyekben való tanácsadást.

Munkavédelem

 • A munkavédelmi előírások teljesítésére vállaljuk a Megbízó személyére és szervezetére, tevékenységére, székhelyére, telephelyére vonatkozóan:
 • a Megbízó Munkavédelmi Szabályzatának kidolgozását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését;
 • a Megbízóra vonatkozóan az egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését;
 • a Megbízó alkalmazásában álló munkavállalók előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatásának megtartása, dokumentálása;
 • a munkavédelmi oktatási ismeretanyagok összeállítása;
 • a foglalkozás-egészségügyi előírások végrehajtásának figyelemmel kísérését, javaslattételt a szükséges intézkedésekre;
 • munkavédelmi szemlék keretében a munkavédelmi jogszabályokban, szabványokban foglaltak végrehajtásának ellenőrzését, a szemlék jegyzőkönyvének elkészítését;
 • ˇ munkavédelmi üzembe helyezést megelőzően a munkavédelmi szempontú előzetes ellenőrzés elvégzését, a dokumentáció előkészítését;
 • a gépek, berendezések, felszerelések előzetes, időszakos és rendkívüli biztonságtechnikai, érintésvédelmi felülvizsgálata szükségességének figyelemmel kísérését, javaslattételt ezek elvégeztetésére;
 • a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok értékelését, javaslattételt a munkakörülmények javulását biztosító megelőző intézkedésekre;
 • a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos bejelentések kivizsgálását, javaslat-tételt a szükséges intézkedésekre;
 • munkahely, egyéni védőeszköz, technológia megfelelőségének soron kívüli vizsgálatát, ha az a rendeltetésszerű alkalmazása során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be;
 • a munkabalesetek kivizsgálását és jegyzőkönyvezését;
 • a munkabaleseti nyilvántartások vezetését;
 • a munkabalesetekkel kapcsolatos munkáltatói kártérítési ügyek előkészítésében való közreműködést;
 • az útibalesetek kivizsgálását és jegyzőkönyvezését;
 • a munkavédelmi előírások változásának figyelemmel kísérését, javaslattételt a szükséges intézkedésekre;
 • a munkavédelemmel kapcsolatos ügyekben való tanácsadást.

További oldalak: www.vedocipo.hu | www.caleid.com | www.euromunkaruha.hu | www.profigep.hu

Elérhetőségeink

Cím:
1225 Budapest, Őszirózsa u. 4.
E-mail:
mail@karabiner.hu
Telefon/Fax/Üzenetrögzítő:
+36-1/207-1898

Facebook

Blogger

Hírlevél

Hírlevelünkre feliratkozva rendszeresen értesítést kaphat a tűzvédelem és a munkavédelem területét érintő jogszabály-változásokról, a tűzvédelmi és munkavédelmi jellegű eseményekről, az ezekkel kapcsolatos hírekről, hasznos tudnivalókról.

InformációNév (kötelező)

Email cím (kötelező)

Tárgy

Üzenet

captcha

Munkavédelem-Wikipédia | Tűzvédelem-Wikipédia | Munkavedelem.lap.hu | Tuzvedelem.lap.hu