Blogger
Flickr

Tűzvédelmi és Munkavédelmi Tanácsadás

Cím: 1225 Budapest, Őszirózsa u. 4. | E-mail: mail@karabiner.hu | Telefon/Fax/Üzenetrögzítő: +36-1/207-1898

A tűzvédelmi törvény módosítása

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 2024. január 1-jétől hatályos módosításait az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

A törvény 2023. december 31-ig hatályos szövege (kimaradt szövegrészek pirossal jelölve) a 2024. január 1-től hatályos szövegével összehasonlítva (változott és új szövegrészek kékkel jelölve).

 

 
Hatályos: 2023. XII. 31-ig
Hatályos: 2024. I. 1-től

III. Tovább olvasom…

Új rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

2024. január 1-jén lép hatályba a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet, amelynek 1. melléklete tartalmazza az általános tűzvédelmi szabályzatot.

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről (hatályos 2023. december 31-ig).

101/2023. (XII. 29.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről,
valamint a tűzvédelmi oktatásról (hatályos Tovább olvasom…

Egészségi alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó törvénymódosítás

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2024. szeptember 1-jén hatályba lépő módosítása alapvetően változtatja meg a munkavállalók  egészségi alkalmassági vizsgálatainak szabályozását.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény jelenleg hatályos szövege előírja, hogy a munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha a mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a munkára – külön jogszabályokban meghatározottak Tovább olvasom…

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal az OMMF jogutóda

2012. január 1-jétől egy egységes központi hivatal, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal keretein belül valósul meg a foglalkoztatáspolitikai, a munkavédelmi és a munkaügyi, valamint a szak- és felnőttképzési feladatok ellátása. …

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszere a továbbiakban a Nemzeti Munkaügyi Hivatalból és a munkaügyi központokból áll.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal a Foglalkoztatási Hivatal bázisán, annak névmódosulásával jön létre az Tovább olvasom…

Az új munkabaleseti jegyzőkönyvet 2013-tól kell alkalmazni

Az eredetileg 2011. január 1-jén hatályba lépő, majd 2012. január 1-jére halasztott új munkabaleseti jegyzőkönyvet az újabb módosítás alapján a 2013. január elsejétől bekövetkező munkabalesetekre kell alkalmazni. …

Az 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet módosította a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet hatályba Tovább olvasom…

Kormányrendelet a tűzvédelmi hatóságokról és a tűzvédelmi bírságról

Megjelent a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozókkötelező élet- és balesetbiztosításáról …

A Kormányrendelet meghatározza az első fokú és másodfokú tűzvédelmi hatóságként, illetve a az első fokú és másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként eljáró szervezeteket. Tartalmazza a tűzvédelmi bírság kiszabását eredményező szabáyltalanságok Tovább olvasom…

Változtak a kistérségi kódszámok

2011. október 27-i hatállyal megváltozott a területi számjelrendszer, ami érinti a munkabaleseti jegyzőkönyvek “A helyszínt jelölő kistérségi kódszám” mezőit.

A 31/2011 (X. 24.) KIM rendelet a területi számjelrendszert teszi közzé. A rendelet 1. mellékletének 2.20. pontja tartalmazza a kistérségeket jelölő NUTS-kódrendszer (Word formátum, a szerkesztés engedélyezése után a településnév alapján kereshető) nómenklatúráit. Az 5/1993.(XII. 26.) MüM rendelet Tovább olvasom…

Megváltozott a fővárosi munkavédelmi hatóság címe

A Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási szervének tájékoztatása
a szakigazgatási szerv székhelyének változásáról. …

A Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv székhelye 2011. július 7-től megváltozott.

Új címe: 1094 Budapest, Páva utca 6. 
Központi telefonszám: +36 1 323 3600
Telefax.: +36 1 323 3602
Levelezési címe: 1438 Budapest, Pf.: 520.

Tovább olvasom…

Elérhetőségeink

Cím:
1225 Budapest, Őszirózsa u. 4.
E-mail:
mail@karabiner.hu
Telefon/Fax/Üzenetrögzítő:
+36-1/207-1898

Facebook

Blogger

Hírlevél

Hírlevelünkre feliratkozva rendszeresen értesítést kaphat a tűzvédelem és a munkavédelem területét érintő jogszabály-változásokról, a tűzvédelmi és munkavédelmi jellegű eseményekről, az ezekkel kapcsolatos hírekről, hasznos tudnivalókról.

Információ
Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Tárgy

Üzenet

captcha

Munkavédelem-Wikipédia | Tűzvédelem-Wikipédia | Munkavedelem.lap.hu | Tuzvedelem.lap.hu