Blogger
Flickr
Cím: 1225 Budapest, Őszirózsa u. 4. | E-mail: mail@karabiner.hu | Telefon/Fax/Üzenetrögzítő: +36-1/207-1898


Tűzvédelmi és Munkavédelmi tanácsadás

1994-ben alapított cégünk a TŰZVÉDELEM és a MUNKAVÉDELEM területén tanácsadást és szolgáltatást vállal gazdasági társaságok, vállalkozások, intézmények számára hogy tűzvédelmi és munkavédelmi kötelezettségeiket a jogszabályok előírásainak megfelelően teljesíthessék.

Tekintse meg szolgáltatásainkat!

A vállalkozások, intézmények túlnyomó többségének nincs szüksége főállású tűzvédelmi és munkavédelmi szakember foglalkoztatására. Ezekről a feladatokról szolgáltatás igénybe vételével is gondoskodhatnak, a munkavégzés veszélyességétől, a munkavállalók létszámától függően eseti vagy folyamatos megbízási szerződéssel.

A KARABINER.HU KFT vállalja a TŰZVÉDELEM és a MUNKAVÉDELEM területén a munkáltatók, vállalkozások számára a jogszabályokban és szabványokban előírt tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok elvégzését. Elkészítjük a tűzvédelem és a munkavédelem területére előírt dokumentációkat, szabályzatokat, nyilvántartásokat, az egyéni védőeszközök juttatási rendjét, a munkavállalók egészségi alkalmassági vizsgálatainak szabályozását, a tűzveszélyességi osztályba sorolást, a tűzvédelmi kiürítési számításokat, elvégezzük és dokumentáljuk a tűzvédelmi és munkavédelmi oktatásokat, a munkahelyi kockázatértékelést, a kémiai és biológiai kockázatok becslését. Ugyancsak vállaljuk a gépek, berendezések, munkaeszközök biztonságtechnikai, ellenőrző és időszakos felülvizsgálatát, a munkavédelmi üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatokat.

Megszervezzük a munkavállalók tűzvédelmi szakvizsgáját, kisgépkezelői oktatását és vizsgáját. Közreműködünk az előírt tűzvédelmi készülékek és felszerelések, az előírt egyéni védőeszközök beszerzésében, az ezekkel kapcsolatos feladatok elvégzésében.

Tűzvédelemmel és munkavédelemmel kapcsolatos feladatokkal forduljon hozzánk!

A tűzvédelem vagy a munkavédelem előre jelzett hatósági ellenőrzése esetén, illetve ellenőrzés után a hatósági határozatban előírtak teljesítésére a lehető legrövidebb határidővel is vállaljuk a megbízást.

 


TŰZVÉDELEM magába foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek a biztosítását. A megelőző tűzvédelem a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó, a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere, és az ezek érvényesítésére irányuló tevékenység. A tűzvédelem megvalósítására a munkáltatóknak gondoskodniuk kell a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban meghatározott tűzvédelemre vonatkozó előírások betartásáról, a veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.A TŰZVÉDELEM követelményeinek teljesítésére nem csak a munkáltatók, hanem a magánszemélyek is kötelezettek. Ezért a társasházaknak, lakóközösségeknek is gondoskodniuk kell a tűzvédelem rájuk vonatkozó előírásainak betartásáról. … MUNKAVÉDELEM célja a munkabalesetek, foglalkozási ártalmak és foglalkozási megbetegedések megelőzése. A munkavédelem, mint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltatók feladata. A munkáltatók alapvető, a munkavédelem előírásainak teljesítésére vonatkozó kötelezettségeit a munkavédelemről szóló törvény, rendeletek, valamint szabványok tartalmazzák. A munkavédelem előírásai a szervezett munkavégzésre és az ennek keretében foglalkoztatott munkavállalókra vonatkoznak, de a munkavédelem területére vonatkozó jogszabályok meghatározott rendelkezéseit alkalmazni kell a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is (járókelők, látogatók, szolgáltatást igénybe vevők, tanulók, gondozottak, stb.).A MUNKAVÉDELEM és a munkahelyi egészségvédelem fejlesztése a versenyképesség-befolyásoló hatása révén is fontos szerepet játszik, a hatékony munkavédelem megtakarítást eredményez a vállalkozásoknál. …
Tovább olvasom Tovább olvasom
Munkavédelem-Wikipédia | Tűzvédelem-Wikipédia | Munkavedelem.lap.hu | Tuzvedelem.lap.hu